onsdag 7. mars 2007

Lars Erik Aasvestad - A finale - Hakkavika